söndag 20 december 2009

Att korrigera en livslång (o)vana på tio sekunder

Kan ni säga "Tyskland"? "Frankrike"? "Storbritannien"? "Albanien"? "Minaret"?

Minaret är väl inget land?

Nej, det har väl ingen sagt?

Idag ska vi skaffa lära oss att säga "Schweiz", ett ord ni kanske aldrig uttalat rätt. Detta gör vi med algoritmen "Hyscha och väj för tsetsefluga".

Börja alltså med att hyscha, som om ni vill att någon ska vara tyst. HYSCH!! (utdraget sj-ljud)

Bra, nu är vi halvvägs. Nu ska vi väja. Säg helt enkelt "Väj", som till en cyklist som håller på att köra på er. VÄJ!

Nästan framme. Sätt nu ihop sj-ljudet med "Väj".  Sch + väj = sch-väj = Schväj! (Ni tänkte först säga "skit" men ändrade er till "väj".)

Och så kommer slutklämmen: C. Alltså bokstaven "c". Här behöver ni bara tänka på en tsetsefluga. (C uttalas "ts".)

Då sätter vi ihop det hela: Sch + väj + ts. Schväjts. Eller som det brukar skrivas: Schweiz.

Gratulerar, ni har fått vuxenpoäng och låter inte längre som en tioåring. Gack och synda ej mer. 

Förlåt, vasa? För balansens skull borde jag också lära er hur man uttalar Schweiz fel ? Det får någon annan göra. Lektionen är slut.

PS: Det finns en mycket kortare algoritm också: Tänk på den tappre soldaten men slira lite på slutet.