onsdag 16 december 2009

Frihetsparadox

En korrespondent berättar om en bekant med stor erfarenhet av utlandsvistelse. Denne herre lär ha yttrat följande tänkvärdhet, nästan en maxim, under den tid då Franco styrde Spanien:

I Francos Spanien är allt tillåtet utom att prata skit om Franco. I Sverige är allt förbjudet utom att prata skit om politikerna. Man kan fråga sig vilket land som har mest frihet.

Nog är handlingsfrihet större än pratfrihet? (Och även det senare håller på att krympa i dagens Sverige.)